Нашли оне звери дивныя и страшныя… Мир причудливых животных в русском переводе „Хроники всего света” Мартина Бельского

  1. Władimir Miakiszew

Abstract

 

“And there they found beasts, marvelous and horrible…” The World of Unusual Beasts in the Russian Translation of Chronicle of the Whole World by Marcin Bielski

The paper describes a 16th–17th-centuries Europe mode of representation of exotic animals (opossum, elephant, African lungfish and mysterious flying snakes). The material under analysis is taken from the tenth book of Chronicle of the Whole World by Marcin Bielski, narrating about discovery of America and explorations of new territories in Oceania and Africa. Despite the attempts at objectivity and exactitude, the animalistic descriptions still heavily rely upon myths and prejudices.

„Znaleźli oni zwierzęta dziwne a straszliwe…” Świat dziwacznych zwierząt w staroruskim przekładzie Kroniki wszytkiego świata Marcina Bielskiego

Artykuł przedstawia popularne w Europie w XVII–XVII wieku modele opisu egzotycznych zwierząt (oposuma, słonia, ryby-protoptera i zagadkowych skrzydlatych żmij). Materiał został wyekscerpowany z 10. księgi Kroniki wszytkiego świata Marcina Bielskiego, traktującej o odkryciu Ameryki i eksploracji nowych ziem Oceanii i Afryki. Mimo starań jej autora o zachowanie obiektywizmu w opisie egzotycznych zwierząt zaznacza się wyraźny wpływ mitów i przesądów.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Pages from 287 to 296

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout