Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

  1. Klaudia Koczur-Lejk ORCiD: 0000-0002-6395-6128klkoczur@wp.pl

Abstract

 

Old age as astage of life in the workby Bartholomew Paprocki Třinácte tabulí věku lidského

Bartholomew Paprocki in his work Třinácte tabulí věku lidského (1601) describes stages of human existence. Each stage constitutes one ‘‘board” in which Paprocki contains different moral messages. On individual “boards” the writer scrutinizes birth, childhood, youth, adulthood, old age. Paprocki perceives old age as the final stage of life, starting at the age of 60, which is aboun­dary between what happened and what will happen. The first part of human life is over and the rest should be devoted to religious worship, when one regrets sins committed in young age and begs God for forgiveness.


Stáří jako etapa života vdíle Bartoloměje Paprockého Třinácte tabulí věku lidského

Bartoloměj Paprocký ve svém díle Třinácte tabulí věku lidského (1601) popisuje etapa lid­ského života. Každé období je jedna „tabule”, ve které Paprocký dává jiné morální napomenutína základě citátů zantických spisovatelů acírkevních otců. Vjednotlivých „tabulích” autor cha­rakterizuje dětství, mládí, dospělost a stáří. Paprocký považuje stáří za poslední etapu života, jež začíná ve věku 60 let, který znamená hranici mezi tím, co bylo, atím, co bude. První částka života končí, v druhé částce je třeba žít zbožně, litovat hříchů spáchaných v mládí aprosit Boha o smilování.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Pages from 429 to 438

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout