Некоторые наблюдения, касающиеся образа старости в творчестве Валентина Распутина

  1. Ilaria Remonato

Abstract

 

Some observations regarding the image of old agein Valentin Rasputin’s work

The present essay is devoted to images of old age in the work of the Russian writer Valentin Rasputin (1937–2015). The artistic representation of aging plays a meaningful role in the poetics of the Siberian author, and the thick, transversal presence of the motive gives us the opportunity to examine the different modes it is described in the texts. The old villagers’ figures аre analyzed on the background of the peculiar chronotope in which they live, organically connected to wild Siberian nature. The study focuses in particular on the psychological portraits of old characters in the novels Poslednyj srok (The Last Term, 1970) and Proščanie s Matëroj (Farewell to Matyora, 1976). In the second part of the paper are proposed some thematic parallels with old charakters’ images present in the short stories Vasilij i Vasilisa (Vasili and Vasilissa, 1966) and Ženskij razgovor (Women’s Dialogue, 1995), in which the psychological portraits and the atmosphere appear similar.

O obrazie starości w twórczości Walentina Rasputina uwag kilka


W artykule omówiony został obraz starości w twórczości prozatorskiej Walentina Rasputina (1937–2015). Autorka udowadnia, że obraz ten zajmuje ważne miejsce w świecie przedstawionym wykreowanym przez syberyjskiego pisarza. To właśnie ciągłość i stała obecność tego motywu w utworach Rasputina umożliwia analizę różnorodnych aspektów i odcieni znaczeniowych starości. Stworzone przez pisarza postaci starych ludzi rozpatrywane i analizowane są w ich stosunku do przyrody syberyjskiej oraz chronotopu, w którym są umiejscowione. W centrum działań analitycznych autorki artykułu znajduje się charakterystyka duchowa i psychologiczna starych ludzi, przedstawionych przez Rasputina w utworach Последний срок (W ostatnią godzinę, 1970) i Прощание с Матерой (Pożegnanie z Matiorą, 1976). Przeprowadzone zostały także paralele z opowiadaniami Василий и Василиса (Wasilij i Wasilisa, 1966) oraz Женский разговор (Kobieca rozmowa, 1995).

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Pages from 247 to 256

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout