Božena Němcova i „dzieje” jej zmysłowego wizerunku

  1. Aleksandra Pająk ORCiD: 0000-0002-6538-4848apajak@uni.opole.pl

Abstract

Božena Němcová and the history of her sensual image

The article Božena Němcová and the history of her sensual image contains the review of František Novotny’s book Prsten od vévodkyně (2011). The book employs the most recognizable portrait of Božena Němcová painted by Josef Hellich. His painting paraphrase in the shape of imaginary nude (visible on the cover) becomes the reason to present Czech history — since the 19th until the beginning of the 21st century. This piece of work, which constitutes ahybrid combination of detective story and historical fantasy, is an example of revitalization of the subject of history in contemporary literature.


Božena Němcová a„dějiny” jejího smyslného portrétu

Článek snázvem Božena Němcová a„dějiny” jejího smyslného portrétu je věnován knize Františka Novotného Prsten od vévodkyně (2011), ve které se objevuje nejznámější podobizna Boženy Němcové od Josefa Hellicha. Její malířská parafráze vpodobě fiktivního aktu (který je zobrazen také na obálce díla) je podnětem kpředstavení apřevyprávění českých dějin počínaje 19. stoletím akonče prvním desetiletím 21. století. Hybridní spojení detektivky ahistorické fantasy literatury je příkladem revitalizace historické tematiky vsoučasné české literatuře.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

161, 2015

Pages from 273 to 283

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout