Як смакує життя? Cпоживчо-кулінарний дискурс української постмодерної прози

  1. Irena Betko ORCiD: 0000-0002-8930-7476pss2@op.pl

Abstract

What is the taste of life? Consumption-culinary discourse in Ukrainian postmodern prose

In the context of Ukrainian postmodern prose, the consumption-culinary discourse is identified as one of the great motifs. The heroes of the prose works by Eugenia Kononenko, Juri Andrukhovych, Juri Izdryk, Oksana Zabużko and other are hedonists. They like to cook and eat meals and drink not only coffee or tea, but also alcohol. At the same time, these heroes through consumption and culinary motifs and symbols are able to express their complicated life experiences.

 


Jak smakuje życie? Dyskurs konsumpcyjno-kulinarny w postmodernistycznej prozie ukraińskiej

W obrębie ogólnej tematyki i problematyki ukraińskiej postmodernistycznej prozy konsumpcyjno-kulinarny dyskurs identyfikuje się jako jeden z okazałych wielkich tematów. Bohaterowie utworów prozatorskich między innymi Eugenii Kononenko, Jurija Andruchowycza, Jurija Izdryka i Oksany Zabużko do realnej rzeczywistości mają stosunek raczej hedonistyczny; chętnie przygotowują i konsumują różnorodne potrawy, popijając je nie tylko kawą czy herbatą, lecz także alkoholem. Jednocześnie za pośrednictwem konsumpcyjno-kulinarnych motywów i symboli potrafią wyrażać swoje jakże skomplikowane doświadczenia życiowe.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

161, 2015

Pages from 179 to 188

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout