Чувство красоты обыденного в русской литературе и живописи Серебряного века

  1. Wiktorija Zacharowa

Abstract

The sense of beauty of the everyday in Russian literature and painting of the Silver Age

The artistic expression of the sense of beauty of the everyday life in Russian literature and painting of the Silver Age is the subject of this article. The analysis is carried out in the context of the religio-philosophical ideas of Vladimir Solovyov. Тhe typological regularities are established based on the examples of the works of the famous writers and artists: IvanBunin, IvanShmelev, KonstantinKorovin, BorisKustodiev. The research shows: the sense of beauty of the everyday life in the artistic consciousness of the authors made them convinced about the coexistence of the high sources of being, in the poetization of the archetypal basis of the nation᾿s life.


Poczucie piękna codzienności w literaturzei malarstwie rosyjskim Srebrnego Wieku


W artykule przeanalizowano zagadnienie odczuwania piękna codzienności w literaturze i malarstwie Srebrnego Wieku. Analizom zostały poddane religijno-filozoficzne idee Włodzimierza Sołowjowa. Autorka określa prawidłowości typologiczne na przykładzie twórczości rosyjskich pisarzy i malarzy, takich jak: Iwan Bunin, Boris Zajcew, Iwan Szmielow, Konstantin Korowin, Boris Kustodijew. Odczuwanemu w świadomości artystycznej wymienionych twórców pięknu codzienności towarzyszyło przekonanie o istnieniu istoty wyższej oraz poetyzacja życia narodu.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

158, 2014

Pages from 195 to 204

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout