Works of Klementyna Hoffmanowa in Russian translations

  1. Olga Guseva ORCiD: 0000-0002-7873-2768gusewa2004@mail.ru

Abstract

Works of Klementyna Hoffmanowa, one of Poland’s first writers of children’s literature, were extremely popular in Poland in the 19th century. Her first book Pamiątka po dobrej Matce (Remembering a Good Mother) had the most astonishing success. It was followed by a series of works, almost all had a strongly expressed national character. Nevertheless, her translators into the Russian language used the Russification as a technique of translation. Polish culture was converted to the Russian culture and the text was rewritten. Russian translation of Remembering a Good Mother was published in 1827 and it was a great success because of the poverty of Russian children’s literature in the first third of the 19th century. The next adapted translation was her book of moral stories, published in Russian in 1860 and 1869. By that time, Russian children’s literature was rich and varied and adaptation as a method of translation failed.

 

Utwory Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w tłumaczeniach na język rosyjski

Utwory Klementyny z Tańskich Hoffmanowej — jednej z pierwszych polskich twórczyń literatury dla dzieci i młodzieży — cieszyły się wielką popularnością w XIX wieku. Szczególne uznanie zdobyło jej debiutanckie dzieło Pamiątka po dobrej matce (1819), pisane z myślą o dorastających dziewczętach. W 1827 roku ukazała się rosyjska adaptacja Pamiątki, przystosowana do odczytania utworu w kontekście kultury rosyjskiej. W tym czasie w literaturze rosyjskiej brakowało utworów edukacyjnych poświęconych wychowaniu płci pięknej, dlatego przeróbka z polskiego uzyskała pochlebne opinie krytyków.
Strategia domestykacji, czyli udomowienia tekstu źródłowego, została ponownie zastosowana przez tłumaczy w przekładach opowiadań Hoffmanowej w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Wówczas jednak rosyjska literatura dla dzieci przeżywała rozkwit i dlatego moralno-dydaktyczne adaptacje pozbawione elementów obcości zostały pominięte przez krytyków milczeniem, przez co pozostały niemal niezauważone przez czytelników.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

169, 2019

Pages from 11 to 22

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout