Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera (na wybranych przykładach)

  1. Kamila Woźniak ORCiD: 0000-0003-2756-4351kamila.wozniak@uwr.edu.pl

Abstract

 

Sensual images of death in short stories by Richard Weiner (selected examples)

The author of the article analyzes a selection of stories by Richard Weiner with regard to the leading theme — a sensual image of death. Attention is drawn to polisensuality of expression and the construction of the world depicted on the basis of sensual antinomies, e.g.  silence/sound, movement/stillness, dead/alive, visible/invisible. The author refers to selected short stories from Weiner’s collections: Netečný divák (1917), Lítice (1918), Škleb (1919), and Lazebník (1929).Smyslná tvář smrti v povídkách Richarda Weinera (ve vybraných příkladech)

Autorka článku analyzuje vybrané povídky Richarda Weinera z pohledu úvodního motivu, jímž je smyslná tvář smrti. Věnuje pozornost mnohasmyslnosti výpovědi a stavbě světa představeného na základu smyslových antinomií jako například: ticho–zvuk, pohyb–klid, mrtvé–živé, viditelné–neviditelné. Autorka se odvolává na vybrané povídky Weinera ze sbírek: Netečný divák (1917), Lítice (1918), Škleb (1919) i Lazebník (1929).

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

168, 2019

Pages from 303 to 313

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout