Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka

  1. Libor Martinek ORCiD: 0000-0003-4791-6553martinek.libor@centrum.cz

Abstract

 

Poetics of death in the early work of Bohuslav Reynek

This article is dedicated to the poetics of death in the early works of the Czech poet, translator and graphic artist Bohuslav Reynek (1892–1971). The author focuses his attention on the topos of death, which is the overarching theme that encloses other important motives associated with it and described by the author as “intermotives”. Typical of the whole first volume of Reynek’s poetry is the combination of the natural world with the vision of a Christian order, which at the end of human life tends toward an apocalyptic end of the earth and confrontation with the salvation of Jesus Christ.

 

 

Poetyka śmierci we wczesnej twórczości Bohuslava Reynka

Artykuł poświęcony jest poetyce śmierci we wczesnych dziełach czeskiego poety, tłumacza i grafika Bohuslava Reynka (1892–1971). Autor tekstu skupia swoją uwagę na toposie śmierci, na który składają się ważne motywy z nim związane, nazwane przez niego intermotywami. Dla całego pierwszego tomu poezji Reynka typowe jest połączenie świata natury z wizją chrześcijańskiego porządku, w którym kres ziemi i ludzkiego życia w konfrontacji z dziełem zbawienia Jezusa Chrystusa zmierza ku apokalipsie.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

168, 2019

Pages from 289 to 301

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout