Nazwiska czeskie a Czesi w Polsce w XX w.

  1. Magdalena Matkowska-Jerzyk ORCiD: 0000-0002-4213-4694

Abstract

 

Czech names and Czech in Poland in the 20th century

The article was based on more than 600 Czech surnames from Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych used by Kazimierz Rymut. The article shows the state of research of Czech anthroponymy in Poland, which was treated by researchers quite marginally. An outline of the history of contacts and Czech settlements in Poland was also presented, which had an important impact on the extension of the Polish anthroponymic system with the Czech genetic names. The four most important areas on which the Czech settlement was developed were: Galicia (Galicja), “Czech Corner” (Czeski Zakątek), Settlement areas (areas of settlements) of the Czech brothers and Silesia (Śląsk). The article compares the data of names in Poland in the twentieth century with the map of the Czech population, which mostly overlapped.

 

Česká příjmení a Češi v  Polsku ve 20. století

Tento článek byl založen na více než 600 českých příjmeních excerpovaných ze Słowniku nazwisk współcześnie używanych ed. Kazimierze Rymuta. Článek představuje současný stav výzkumu českých příjmení v  polském antroponomastickém systému, který doposud byl považován vědci spíše okrajově. Zaroveň představuje také stručnou historii česko-polských vztahu a českého usázení v Polsku, které měly významný vliv na expanzi geneticky českých příjmení do polského antroponomastického systému. Autorka vyčlenila 4 nejdůležitější oblasti, ve kterých vznikaly největší české společnosti, a to: Galicie, Český koutek, místa, na kterých se usazeli čeští exulanti (členové Jednoty bratrské) a Slezsko. Ve svém článku autorka srovnává údaje tykající se českých příjmení v  Polsku ve 20. století s  mapou Čechů bydlících v  Polsku, a ty se ve vetší míře shoduji.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

166, 2018

Pages from 161 to 175

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout