Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?

  1. Zuzanna Topolińska

Abstract

Whether genitive is a case? What does it mean: adnominal case?

The author defines case as asemantically motivated syntactic relation between apredicate and its implied argument. She argues that in light of that definition the genitive cannot be considered as acase. The author proposes to define it as asemantically motivated relation between the two implied arguments of the predicate “have”.


Является ли генетив падежом? Что такое приимённый падеж?

В настоящей статье даётся определение падежа как семантически обусловленного синтаксического отношения между предикатом и его аргументом, в связи с чем генетив не может рассматриваться как падеж. Автором статьи предлагается понимание генетива как семантически обусловленного отношения двух аргументов предикатива ‘habere’ (иметь).

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Strony od 413 do 418

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy