Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

„Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w  świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców

  1. Barbara Rodziewicz ORCiD: 0000-0001-7724-5602

Abstract

If I were arich man… The wealth conceptas aaxiological unit in the language awareness of Poles, Russians and Germans

The present article is an attempt at establishing away of understanding the term ‘wealth’ as well as characterizing all the phenomena the term encompasses in communities of Polish, Russian and German students. The author analyses the results of averbal association test.

Скажем, будь я Ротшильд… Богатство как аксиологическая единица в языковом сознании поляков, русских и немцев

В настоящей статье определяется способ понимания понятия богатство современными польскими, русскими и немецкими студентами в аксиологическом аспекте. Автор анализируетрезультаты теста вербальных ассоциаций.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Strony od 339 do 347

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy