Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

О транслитерации и транскрипции белорусских слов

  1. Radosław Kaleta

Abstract

On transliteration and transcription of the Belarusian words

The aim of the present paper is to describe the different variants of transliteration and transcrip­tion of Belarusian words, especially names and place names. In the article the most common inter­national, Belarusian and Polish variants of the Belarusian alphabet transliteration and transcription were presented. There is need to work out one international names and place names transliteration standard.

O transliteracji i transkrypcji białoruskich wyrazów

Celem artykułu jest przedstawienie różnych wariantów transliteracji i transkrypcji wyrazów białoruskich, zwłaszcza nazwisk i nazw geograficznych. W tekście zaprezentowano najpopularniej­sze międzynarodowe, białoruskie i polskie systemy transliteracji i transkrypcji alfabetu białoru­skiego oraz podkreślono ogromną potrzebę wypracowania jednego międzynarodowego standardu transliteracji, odnoszącego się zarówno do nazwisk, jak i nazw geograficznych.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Strony od 193 do 207

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy