Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

К вопросу о типологии образов героинь „в возрасте” в современной „женской прозе”

  1. Ludmiła Szewczenko ORCiD: 0000-0003-3939-2438ludaliter@mail.ru

Abstract

On the typology of ‘‘elderly female” charactersin the modern ‘‘women’s prose”

The article analyzes the works of M. Metlitskaya, M. Paley, O. Slavnikova, T. Tolstaya, M. Traub, G. Scherbakova, L. Ulitskaya and other authors of modern “women’s prose” regarding the peculiarities of depicting age- anad society-defined behavioral stereotypes, social roles, finding feminine feelings of elderly women, as well as makes an attempt to categorize these images.


Zagadnienie typologii obrazów bohaterek „kobiet w wieku dojrzałym” we współczesnej rosyjskiej prozie kobiecej


W artykule obiektem badań były utwory takich współczesnych pisarek rosyjskich, jak: M. Mietlickaja, M. Palej, O. Sławnikowa, T. Tołstaja, M. Traub, G. Szczerbakowa, L. Ulickaja i in. W szczególności przeanalizowana została specyfika przedstawienia stereotypów zachowań (zależnych od wieku i miejsca w społeczeństwie), ról społecznych, ujawnienia nastrojów kobiecych oraz uczuć bohaterek. Podjęta została próba typologizacji obrazów „kobiet w wieku dojrzałym”.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Strony od 277 do 288

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy