Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Булат Окуджава, „Мне не нравится мой силуэт…”, или несколько размышлений о вкусе поэта

  1. Olga Sazontchik ORCiD: 0000-0002-5365-4724

Abstract

Bulat Okudzhava, Mne Ne Nravitsya Moy Siluet…(I Donʼt Like My Silhouette…), or some reflections upon the taste of poet

The article deals with one of late poems by Bulat Okudzhava (Mne ne nravitsja moj siluet...), in which in the first place various auto-intertextual associations are reviewed. Although in a superficial embodiment of an aged poet who is dissatisfied with himself a clear bitter reckoning with his own work can be perceived, the outcome, however, which can be discerned on the next level, is a deeper and by all means positive conception of the sense of life of an artist, hardly correlating to time (and thus aging).


Bulat Okudžava, Mne Ne Nravitsya Moy Siluet…,ili nekoliko misli o ukusu pjesnika


Članak razmatra jednu od kasnijih pjesama Bulata Okudžave Mne ne nravitsja moj siluet…, pri čemu se prije svega spominju razne autointertekstualne veze. Rezultat toga je, iako se u površnom prikazu ostarjelog i samim sobom nezadovoljnog pjesnika može razaznati očit gorak obračun s vlastitim stvaralačkim radom, na drugoj se, višoj razini može naći puno dublja i u svakom slučaju pozitivna predodžba smisla života jednog umjetnika s neznatnim osvrtom na vrijeme (istarenje).

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Strony od 213 do 227

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy