Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów

  1. Kamila Woźniak ORCiD: 0000-0003-2756-4351kamila.wozniak@uwr.edu.pl

Abstract

Scandalist Jindřich Štyrský and the world of his senses

This article presents Jindřich Štyrský, arepresentative of the Czech interwar avant-garde, the creator of theory of art, poet, literary theorist, scandalist of his era. The analysis of two of his literary works is based on the terms of depth psychology, and refers to the concepts of archetypes, the anima and the process of individuation, which constitute the key to understanding certain motifs in the sensual, saturated with eroticism, sometimes bordering on pornography, works of Štyrský. This sensuality, saturation with eroticism are essential components associated with the recurring motif of woman-anima, aguide of the soul of the artist. Jindrich Štyrský fit in perfectly in the currents of his era by using those motifs. 


Skandalista Jindřich Štyrský asvět jeho smyslů


V tomto příspěvku byla představena postava Jindřicha Štyrského, představitele české meziválečné avantgardy, teoretika umění, literatury ave své době skandalisty. Analýza jeho dvou literárních děl se opírá otermíny zoblasti hlubinné psychologie, vztahuje se karchetypálním pojmům, animy aprocesu individuace, které jsou klíčem kpochopení určitých motivů ve smyslné, erotikou přesycené, místy se nacházející až na hranici pornografie, Štyrského tvorbě. Ona smyslnost anasycení erotikou jsou základní elementy, které se vážou ktrvalému motivu ženy — animy; průvodkyně duší umělce. Jindřich Štyrský se dokonale vepsal do uměleckých proudů daného období právě díky využití těchto motivů.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

161, 2015

Pages from 293 to 303

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout