Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego

  1. Albert Nowacki ORCiD: 0000-0002-2418-0574anowacki@kul.lublin.pl

Abstract

The issues of senses and sensualityin Mykola Khvylovy’s prose

The subject of this article is the analysis of the prose of one of the most outstanding Ukrainian writers of the 1920s, Mykola Khvylovy, paying special attention to the issues of senses and sensuality. The analyses carried out have shown that the writer often reaches for olfactory trails as well as motifs connected with the senses of sight and touch. In the course of research it was revealed that in some of his works the trails of senses, and especially the sense of smell, were used to create a subtle portrayal of female corporality.Питання сенсорності і чуттєвостів прозі Миколи Хвильового

Предметом цієї статті є аналіз прозових творів одного із найвидатніших українських письменників 20-их рр. ХХ століття — Миколи Хвильового — з врахуванням питання почуттів та сенсорності. Проведений аналіз показав, що письменник досить часто використовував мотиви запаху, а також мотиви зору та дотику. Проведені дослідження показують, що в деяких його творах сенсорні мотиви, особливо мотив запаху, використовується письменником для створення витонченого зображення жіночої чуттєвості.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

161, 2015

Strony od 157 do 165

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy