Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Ольфакционный код прочтения чувственных состояний в Письмовнике Михаила Шишкина

  1. Ludmiła Szewczenko ORCiD: 0000-0003-3939-2438ludaliter@mail.ru

Abstract

Olfaction code of reading the sensuous conditions inMikhail Shishkin’s Letter Book

Olfaction is the science about the language of scents, of the meanings conveyed through scents, and the role of scents in communication. The use of olfaction code in reading M. Shishkin’s Letter Book explains anew its meaning and helps to comprehend more deeply the dynamics of contradictory feelings of its heroes driven by the thirst for life, love, living suffering and the approaching of death.


Olfakcyjny kod interpretacji uczuć i przeczuć w utworze Księga listów Michaiła Szyszkina


Olfakcja to nauka o języku zapachów, o intencjach przekazywanych za pomocą zapachów oraz roli zapachów w relacjach międzyludzkich. Wykorzystywanie kodu olfakcyjnego w procesie interpretacji utworu Michaiła Szyszkina Księga listów w nowatorski sposób ukazuje intencje autora i pomaga w rozszyfrowaniu dynamiki sprzecznych uczuć, które przeżywają bohaterowie napędzani żądzą życia, miłością lub przeczuwający bliską śmierć.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

161, 2015

Strony od 95 do 108

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy