Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Derywacja frazeologiczna w  języku polskim i  serbskim

  1. Henryk Jaroszewicz ORCiD: 0000-0003-2840-355X

Abstract

Phraseological derivation in Polish and Serbian

The paper presents aconcept of phraseological derivation based on the Polish and Serbian languages. The term “phraseological derivation” means all derivational processes involving phraseological units — as incentived or/and motivated elements. The article shows ageneral breakdown of the types of phraseological derivation according to the formal shape of the element of derivational series, according to the method of construction of phraseological derivatives, and according to their semantic and functional characteristics.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

159, 2014

Strony od 159 do 168

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy