Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Koncepcja sfery wpływów w analizie celownika

  1. Sybilla Daković ORCiD: 0000-0003-1247-4660dakovic@wp.pl

Abstract

Koncepcija sfere utjecaja u analizi dativa

 

Članak je posvećen koncepciji sfere utjecaja te njenoj uporabi u analizi dativa u okviru kognitivne semantike. Na primjeru radova autora Ane Wierzbicke, Ricarda Maldonada, Laure Jande, Brygide Rudzke-Ostyn i Ewe Dąbrowske pokazana je razlika u razumijevanju i primjeni ove koncepcije od vrlo uskog korištenja, koje obuhvaća samo nevelik dio uporaba dativa, do vrlo širokog, koji predočava bit nealativnih uporaba.

 

Conception of the sphere of influence in the analysis of dative case

 

This paper focuses on the conception of the sphere of infl uence and its usage in research of dative case in the cognitive semantics frame. Taking as an example such authors as: Anna Wierzbicka, Ricardo Maldonado, Laura Janda, Brygida Rudzka-Ostyn and Ewa Dąbrowska, the difference in understanding and usage of this conception has been shown, from very narrow, which contains only minor of dative uses, to very wide, which shows the essence of all non-allative uses.

 

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

154, 2011

Strony od 87 do 99

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy