Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Tелесно-тактильный код как способ чувственного восприятия мира в поэзии русской эмиграции 1920–1940-х годов

  1. Nina Osipova ORCiD: 0000-0002-9247-9279

Abstract

Haptic code as a manner of emotional perception of the world in the poetry of the Russian emigration of 1920–1940

The article sees into the role of body and haptic code in the system of semiotic parameters forming the Russian emigration’s literary texts as well as the mixture of haptic feelings and senses leading us into the emigrant poet’s emotional experience.
As an example we show different ways to convey the character’s perception of the world and demonstrate his/her emotional conditions such as fear, love, emotional fatigue, loneliness, suffering, etc.) which emerge in the feeling of pain, the warmth and the cold, tension, spasm, touch and other demonstrations of kinaesthetics. The study is based on a large body of the Russian emigration poetry, both western and eastern.

 


Тілесно-тактильний код як спосіб чуттєвого сприйняття світу в поезії російської еміграції1920–1940 рр.


У статті розглядається роль тілесно-тактильного коду в системі семіотичних параметрів, що формують художній текст поезії російської еміграції, взаємопроникність тактильних відчуттів і почуттів, які передають характер ліричного переживання поета-емігранта. Наводяться різні способи передачі чуттєвого сприйняття світу і відображення душевноемоційних станів ліричного героя (страх, любов, душевна втома, самотність, страждання та ін.), котрі проявляються в тілесних відчуттях: болі, теплі/ холоді, напрузі, спазмах, дотику та інших явищах кінестетики. Як дослідницький матеріал використовується великий корпус творів поетів російського зарубіжжя, що представляють західний і східний (харбінський) вектори еміграції.
Ключові слова: поезія російської еміграції, тілесно-тактильний код, гаптичний образ, релігійна традиція, художня синестезія.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

158, 2014

Strony od 217 do 227

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy