Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego

  1. Sylwia Wójtowicz ORCiD: 0000-0001-7309-0682

Abstract

The idea of Communism in view of unknown letters of Marian Zdziechowski to Ukrainian Metropolitan bishop of Lviv Andrey Sheptytsky

Marian Zdziechowski, a renown Polish critic of the idea of Communism, maintained avast correspondence with many intellectuals of eastern Slavs, these include the Ukrainian Metropolitan — Andrzej Szeptycki. Zdziechowski’s letters, found at the State Historical Archive in Lviv, were written to the Metropolitan between 1933 and 1937. All presented a definitely negative attitude towards Communism and Bolshevism.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

157, 2013

Strony od 91 do 105

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy