Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

  1. Andriej Zajnuldinow

Abstract

Pragmalingwistyczna analiza dyskursu perswazji/wpływu

Artykuł ten poświęcony jest analizie psycholingwistycznego przypadku wyrażenia oceny emocjonalnej na wszystkich poziomach języka w realnej sytuacji werbalnej: perswazji, wpływu. Za przykład służą dwie realne sytuacje werbalne, w których w sposób spontaniczny rozwiązywane są dwa zadania: nakłonienie współrozmówcy do zrealizowania i do zaniechania podróży w określone miejsce. Praca ta wpisuje się w ramy teorii wpływu werbalnego.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

156, 2012

Pages from 193 to 209

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout