Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Definicje leksykograficzne nazw gatunkowych ptaków w języku polskim

  1. Helena Sojka-Masztalerz ORCiD: 0000-0001-8225-2735

Abstract

Description of lexicographical definitions of birds in Polish

The subject of this paper is an analysis of lexicographical defi nitions of birds names in general dictionaries of Polish. On the basis of analyzed data, the author claims that information in lexicographical descriptions of bird names do not have only an encyclopedic character. In Dunaj’s Dictionary of Contemporary Polish, there is a tendency to abandon a scientific description in favor of a linguistic description. All analyzed bird names are identifi ed as exapmles of the supercategory bird.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

150, 2009

Strony od 249 do 258

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy