Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов

  1. Юля Рисіч

Abstract

The questions of descriptive and comparable studies of the Polish and Ukrainian/Russian languages

 

This article is devoted to the review of scientific researches of the Ukrainian and Polish Slavists for the last 20 years in the field of confrontative studies of the language facts from a minimum of two compared languages. A focus is brought to questions of the most current and prospective studies from the point of view of small light exposure and breadth of their distribution, including translation studies.

 

Проблематика описательного и сопоставительного изучения польского, украинского и русского языков

 

Данная статья посвящена обзору научных исследований украинских, русских (частично белорусских) и польских славистов за последние 20 лет в области контрастивного изучения языковых фактов из минимум двух сравниваемых языков. При этом делается акцент на найболее актуальных и перспективных вопросах исследований с точки зрения их малой освещенности и одновременно широты распространения, в том числе и в области переводоведения.

 

Problematyka badań opisowych i porownawczych języka polskiego oraz ukraińskiego i rosyjskiego

 

Artykuł jest poświęcony przeglądowi ukraińskich, rosyjskich (częściowo białoruskich) i polskich prac naukowych, jakie ukazały się w ciągu ostatnich 20 lat w zakresie konfrontatywnych badań mownych faktów z minimum dwóch języków słowiańskich. Szczególną uwagę zwrócono na aktualne i perspektywistyczne badania, w tym w dziedzinie przekładoznawstwa.

 

 

 

 

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

152, 2010

Strony od 121 do 129

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy