Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Інтертекстуальність роману Писар Західних Воріт Притулку Галини Пагутяк

  1. Ірина Біла

Abstract

The intertextuality in the novel of G. Pagutyak Clerk of West Gate of Shelter

 

The article studies originality and regularities of the functioning of intertex in the novel of G. Pagutyak Clerk of West Gate of Shelter in connection with the problems of the motif–image system.

 

Інтертекстуальность романa Писарь Западных Ворот Приюта Галины Пагутяк

 

Рассматриваются своеобразие и закономерности функционирования интертекстов в романе Г. Пагутяк Писарь Западных Ворот Приюта в связи с проблемами мотивно-образной системы.

 

 

 

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

152, 2010

Strony od 81 do 87

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy