Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Телесность в рассказах Людмилы Улицкой

  1. Monika Knurowska

Abstract

Cielesność w opowiadaniach Ludmiły Ulickiej

 

Niniejszy artykuł stanowi probę analizy motywu cielesności w opowiadaniach wspołczesnej pisarki rosyjskiej Ludmiły Ulickiej. Biolog i genetyk z wykształcenia, Ulicka odważnie wprowadza do swych utworow takie wymiary biologicznej egzystencji człowieka, jak seksualność, porody, menstruacja, śmiertelna choroba. Normą w świecie przedstawionym pisarki są tajemnicze, nieuleczalne choroby, sytuacje graniczne, inicjacje, momenty kryzysu, przełomu. Cielesny wymiar życia ludzkiego okazuje się niewyczerpanym źrodłem prawdy o kondycji duchowej bohaterow, ponieważ pod warstwą biologicznej egzystencji kryją się sensy filozoficzne i metafizyczne. Pisarka skutecznie udowadnia, że człowiek jest sumą tego, co biologiczne i tego, co duchowe. Cielesność staje się w jej tworczości uniwersalnym kodem, prowokującym odwieczne i najtrudniejsze pytania ludzkości: o sens życia, cierpienia, starości i śmierci.

 

Corporality in Ludmila Ulitskaya’s stories

 

This article is an attempt at the analysis of the corporality theme in the stories of the contemporary Russian writer Ludmila Ulitskaya. Holding a qualification in biology and genetics, Ulitskaya courageously introduces into her works such dimensions of human biological existence as sexuality, labour, menstruation or terminal disease. Mysterious incurable diseases, borderline situations, initiations, moments of crisis or breakthrough are standard components of her literary world. The corporal dimension of human life appears to be an inexhaustible source of truth about the characters’ spiritual condition as philosophical and metaphysical meanings are hidden under the layer of their biological existence. The writer effectively proves that Man is a sum of ‘the biological’ and ‘the spiritual’. In her writings the corporality becomes a universal code, provoking the everlasting and most difficult human questions of the sense of life, suffering, old age and death.

 

 

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

152, 2010

Strony od 67 do 79

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy