Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej XX Славистиче- ские чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова zorganizowanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 12–14 września 2018 roku

Danuta Pytel-Pandey

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

169, 2019

Pages from 191 to 192

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout