Rada Redakcyjna

Olga Demidova (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena, Sankt Petersburg, Rosja)

Ágnes Dukkon (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt, Węgry)

Jana Hoffmannová (Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Republika Czeska)

Valery Mokijenko (Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja)

Galina Nefagina (Akademia Pomorska, Słupsk, Polska)

Predrag Piper (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)

Bojana Stojanović-Pantović (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia)

Ireneusz Szarycz (Uniwersytet w Waterloo, Kanada)

Natalia Teres (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)

Harry Walter (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)

Anatolij Zahnitko (Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa, Winnica, Ukraina)

 

 

 

Kompetencje Rady Redakcyjnej

  1. Pełni funkcje doradcze w sprawach bieżącej polityki i strategii czasopisma.

  2. Przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności czasopisma w Polsce i za granicą.

  3. Formułuje uwagi o poziomie merytorycznym pisma.

  4. Informuje Redakcję o zauważonych nieprawidłowościach, dotyczących zasad etyki.

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout