Articles

Magdalena Ślawska : 0000-0002-9158-6988

magdalena.slawska@uwr.edu.pl

Articles

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego („Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija”)

AbstractDownload article

Yugo-nostalgia, encyclopedic discourse, lexicon, image, text, Jugonostalgija, enciklopedijski diskurs, leksikon, slika

Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia Dnevnik apatrida

AbstractDownload article

Bora Cosić, Dnevnik apatrida, nomadism, intercultural writer, Bora Ćosić, Dnevnik apatrida, nomadizam, interkulturni pisac

Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt

AbstractDownload article

siege of Sarajevo, death, war diary, girl’s diary, осада Сараева, смерть, военный дневник, дневник девушки

W poszukiwaniu straconego czasu. Smaki i zapachy dzieciństwa według Pavao Pavličicia

AbstractDownload article

Pavao Pavličić, Kruh imast, memory, smells, tastes, Pavao Pavličić, Kruh imast, memorija, mirisi, ukusi

Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia

AbstractDownload article

Bora Ćosić, autobiographical prose, positive/successful aging, memory, autobiografska proza, pozitivna/uspešna starost, memorija

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout