Articles

Anna Koronkiewicz-Wiórek

Articles

O podmiotowości cywilnoprawnej spółki cichej uwag kilka

Download article

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki

AbstractDownload article

cross-promotion, Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO), regulatory deficiencies, advertising of formula milk, labelling, presentation, infant formula, follow-on formula, toddler milk, processed cereal-based food and baby food, food for special medical purposes intended for infants and young children, feeding bottles and teats, protection of breastfeeding, cross promotion, International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (WHO Code)

Kultura prawna katolicyzmu jako kultura życia – Kościół katolicki a prawo karne. Wybrane zagadnienia

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout