Articles

Anna Burzyńska-Kamieniecka : 0000-0002-5034-806X

Articles

Wstęp

Download article

Wstęp

Download article

Wstęp

Download article

Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w XVIII-wiecznych polsko-niemieckich rozmówkach handlowych Georga Schlaga

AbstractDownload article

Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)

AbstractDownload article

old textbooks for learning languages, military vocabulary, history of teaching Polish as a foreign language, didactic discourse, linguistic image of the world, dawne podręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz światapodręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz świata

Łaciński językowo-kulturowy obraz DOMU (wybrane aspekty)

AbstractDownload article

lingual and cultural image of the world, Roman home (domus romana), cognitive ethnolinguistics, ancient Rome

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout