Articles

Joanna Czaplińska : 0000-0003-2126-8017

Articles

Jaromír Šavrda – niepopularny autor z Ostrawy i zapomniana perełka czeskiej fantastyki

Download article

Fantastyczne „wycieczki” czeskich pisarzy głównego nurtu

Download article

Oblicza autokracji w czeskich dystopiach literackich (na wybranych przykładach)

AbstractDownload article

Czech literary dystopias, autocracy in literature, Ludmila Freiová, Ondřej Neff, Ivan Kmínek, Martin Harníček

Ciało jako przedmiot zemsty w twórczości Jana Křesadly

AbstractDownload article

Jan Křesadlo, contemporary Czech literature, Czech literature in exile, Czech postmodern literature

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout