Articles

Izabela Lis-Wielgosz : 0000-0001-8612-1118

izalisek@o2.pl

Articles

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

AbstractDownload article

dream, falling asleep, leaving, motif, literature, ideology, Serbian hagiography, text, life, death, miracles

Ciało w kulcie pamiętane. Serbskie (siedemnastowieczne) projekcje literackie

AbstractDownload article

body, cult, tradition, holiness, cultural system, literary projections, sign, memory, identity, seventeenth century, the Turkish occupation

Zmysł uniżenia. O  motywie twórczego wysiłku na przykładzie krótkich form literackich

AbstractDownload article

humility, creative effort, motif, short literary forms, notations, понизност, стваралачки напор, мотив, кратки књижевни облици, записи

Śmierć oswojona. Topika hagiograficznej sceny umierania (kilka przykładów z literatury staroserbskiej)

AbstractDownload article

Old Serbian literature, hagiography, death scene, topos, imperial monastic tradition, imperial martyr tradition, старосрпска књижевност, хагиографија, сцена смрти, топос, владарско-монашка традиција, владарско-мученичка традиција

Apoteoza starości. Funkcjonalność motywu w średniowiecznej literaturze serbskiej

AbstractDownload article

apotheosis, the Old Age, the Medieval Serbian Literature, motif, function, апотеоза, старост, средњовековна српска књижевност, мотив, функција

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout