Articles

Beata Pawletko : 0000-0002-1430-1547

bpawletko@wp.pl

Articles

Wobec majestatu śmierci. Uwagi na marginesie lektury wspomnień Jefrosinii Kiersnowskiej 'Ile wart jest człowiek'

AbstractDownload article

E. Kersnovskaya, testimony, death, Gulag, trauma, E. Керсновская, свидетельство, смерть, Гулаг, травма

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout