Articles

Henryk Jaroszewicz : 0000-0003-2840-355X

henryk.jaroszewicz@uwr.edu.pl

Articles

Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna

AbstractDownload article

frazeologizam, komparativni frazeologizam, derivacija frazeologizama, univerbacija, phraseology, derivation, metaphor

Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim oraz serbskim

AbstractDownload article

language norm, phraseological unit, variance

Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie

AbstractDownload article

standardisation, language policy, Silesian ethnolect, the Polish language, regional language, standardizacija, jezična politika, šleski jezični varijetet, poljski jezik, regionalni jezik

Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej

AbstractDownload article

phraseology, derivation, verbal idiom

The emancipation of the Silesian ethnolect in critical discourse: The legal and political plane, the socio-political plane and the personal one

AbstractDownload article

Silesian ethnolect, Polish, linguistic policy, language standardization, šleski jezički varijetet, poljski jezik, jezička politika, jezička standardizacija

Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku

AbstractDownload article

language policy, standarization, Montenegrin language, Serbian language, Serbo- Croat language, језичка политика, стандардизација, црногорски језик, српски језик, срп- скохрватски језик

Recenzja: Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009

Download article

Derywacja frazeologiczna w  języku polskim i  serbskim

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout