Artykuły

Анастасия Безуглая ORCiD: 0000-0003-3656-2374

Artykuły

Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в рус- ском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты

AbstractPobierz artykuł

Cultural Linguistics, Russian linguistic picture of the world, concept “friendship”, phraseology, paremiology, lingwistyka kulturowa, rosyjski językowy obraz świata, koncept „przyjaźń”, frazeologia, paremiologia

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy