Artykuły

Kamila Woźniak ORCiD: 0000-0003-2756-4351

kam-wozniak@tlen.pl

Artykuły

Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola

AbstractPobierz artykuł

the Czech avant-garde, art, literature, philosophy, eroticism, česká avantgarda, umění, literatura, filozofie, erotismus

Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku)

Pobierz artykuł

Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów

AbstractPobierz artykuł

archetypes, eroticism, the process of individuation, avant-garde, avant-garde art, archetypy, erotičnost, proces individuace, avantgarda, avantgardní umění

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy