Articles

Małgorzata Korytkowska : 0000-0003-3887-4822

mal_kor@wp.pl

Articles

O pewnym typie realizacji argumentu propozycjonalnego w języku białoruskim, bułgarskim i polskim

AbstractDownload article

O predykatorach analitycznych w  strukturze argumentu propozycjonalnego (na materiale języka bułgarskiego i  polskiego)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout