Articles

Klaudia Koczur-Lejk : 0000-0002-6395-6128

klkoczur@wp.pl

Articles

Obraz małżeństwa w utworach Bartłomieja Paprockiego "Nauka Rozmaitych Filozofów, około obierania żony" i "Stav manželský"

AbstractDownload article

Traktaty o czterech ostatecznych rzeczach człowieka w literaturze czeskiej XVI i XVII wieku. Zarys problematyki

AbstractDownload article

death, the Last Judgment, purgatory, hell, heaven, smrt, poslední soud, očistěc, peklo, nebe

Zmysły a grzech w czeskiej moralistyce XVI i XVII wieku

AbstractDownload article

moralizing, Czech literature, senses, sin, moralistika, česká literatura, smysly, hřích

Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

AbstractDownload article

old age, ontogenesis, Czech literature of the 17th century, christian culture, stáří, ontogeneze, česká literatura 17. století, křesťanská kultura

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout