Slavica Wratislaviensia, 152, 2010

Artykuły

Profesor Marian Jakóbiec (8 IX 1910 – 27 IV 1998). W setną rocznicę urodzin

Pobierz artykułPobierz artykuł

Od alegorii do eschatologii w utworze Jana Karafi ata Broučci: Pro male i velke děti

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„La donna e mobile”. „Dziwne” bohaterki w

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Український і польський сюрреалізм: національна специфіка у наднаціональному контексті

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dekadentni erotismus a vražda. Obraz fatalni ženy v romanu Miroslava Krleži

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zbliżenia – literatura obozowa jako wspolna spuścizna Rosjan i Polaków

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Телесность в рассказах Людмилы Улицкой

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Інтертекстуальність роману Писар Західних Воріт Притулку Галини Пагутяк

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Специфіка реалізації жіночої суб’єктивності в поезії Маріанни Кіяновської (на матеріалі збірки Книга Адама)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Niektore kontrastne prvky v segmentalnej rovine vokalickych systemov slovenčiny, češtiny a poľštiny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Surżyk” po polsku – pokonywanie bariery lingwoetnicznej w przekładzie powieści

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Informatyka, ukraińska rzeczywistość IT, ukraińskie słownictwo komputerowe

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Вида Гудонене, "Психология личности в русской прозе и поэзии", Вильнюс 2006

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Michaela Hashemi, "Karel Račin – nedoceněny barokni autor", Brno 2005

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Libor Martinek, "Polska poezie českeho Těšinska po roce 1920", Opava: Slezska univerzita v Opavě 2006

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Drahomira Vlašinova, Ludmila Hořka. „Hořky život – hořke jmeno”. Portret spisovatelky "Ludmily Hořke", Opava: Matice slezska 2008

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Jaroslav Lipowski, "Ewolucja nazwisk południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich. Analiza słowotworczo-statystyczna i graficzna", Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen, "Rječnik sinonima hrvatskoga jezika", Zagreb 2008: Naklada Jesenski i Turk

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Jolanta Tambor, "Mowa Gornoślązakow oraz ich świadomość językowa i etniczna", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy