Slavica Wratislaviensia, 152, 2010

Profesor Marian Jakóbiec (8 IX 1910 – 27 IV 1998). W setną rocznicę urodzin

Download articleDownload article

Od alegorii do eschatologii w utworze Jana Karafi ata Broučci: Pro male i velke děti

AbstractDownload articleDownload article

„La donna e mobile”. „Dziwne” bohaterki w

AbstractDownload articleDownload article

Український і польський сюрреалізм: національна специфіка у наднаціональному контексті

AbstractDownload articleDownload article

Dekadentni erotismus a vražda. Obraz fatalni ženy v romanu Miroslava Krleži

AbstractDownload articleDownload article

Zbliżenia – literatura obozowa jako wspolna spuścizna Rosjan i Polaków

AbstractDownload articleDownload article

Телесность в рассказах Людмилы Улицкой

AbstractDownload articleDownload article

Інтертекстуальність роману Писар Західних Воріт Притулку Галини Пагутяк

AbstractDownload articleDownload article

Специфіка реалізації жіночої суб’єктивності в поезії Маріанни Кіяновської (на матеріалі збірки Книга Адама)

AbstractDownload articleDownload article

Niektore kontrastne prvky v segmentalnej rovine vokalickych systemov slovenčiny, češtiny a poľštiny

AbstractDownload articleDownload article

„Surżyk” po polsku – pokonywanie bariery lingwoetnicznej w przekładzie powieści

AbstractDownload articleDownload article

Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов

AbstractDownload articleDownload article

Informatyka, ukraińska rzeczywistość IT, ukraińskie słownictwo komputerowe

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Вида Гудонене, "Психология личности в русской прозе и поэзии", Вильнюс 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Michaela Hashemi, "Karel Račin – nedoceněny barokni autor", Brno 2005

Download articleDownload article

Recenzja: Libor Martinek, "Polska poezie českeho Těšinska po roce 1920", Opava: Slezska univerzita v Opavě 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Drahomira Vlašinova, Ludmila Hořka. „Hořky život – hořke jmeno”. Portret spisovatelky "Ludmily Hořke", Opava: Matice slezska 2008

Download articleDownload article

Recenzja: Jaroslav Lipowski, "Ewolucja nazwisk południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich. Analiza słowotworczo-statystyczna i graficzna", Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008

Download articleDownload article

Recenzja: Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen, "Rječnik sinonima hrvatskoga jezika", Zagreb 2008: Naklada Jesenski i Turk

Download articleDownload article

Recenzja: Jolanta Tambor, "Mowa Gornoślązakow oraz ich świadomość językowa i etniczna", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout