Slavica Wratislaviensia, 153, 2011, ss.816

Jubilatowi do sztambucha

Download articleDownload article

Czy Rosjanin mógłby napisać "Lolitę"?

Download articleDownload article

Bibliografia prac Profesora Tadeusza Klimowicza

Download articleDownload article

Funkcjonalne przemiany ciała we współczesnym chorwackim pisarstwie kobiecym

AbstractDownload articleDownload article

Dyskursy cielesności w literaturze pierwszej fali emigracji rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

body, émigré literature, Silver Age, Russian literature

Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje we współczesnej ukraińskiej prozie młodzieżowej

AbstractDownload articleDownload article

sick body, young subculture, kitsch, loser, melancholy, sublimation

Czy Czech mógłby napisać "Lolitę"?

AbstractDownload articleDownload article

erotic literature, body and corporeality, nonconformism, authorship, conventions and the tradition

Czy Królewicz Marko i jego pobratymcy byli bohaterami z krwi i kości?

AbstractDownload articleDownload article

south Slav epic, east Slav epic, beauty, strength, fight

Žena kao demonsko iskušenje. Primer "Žitija svetog Maksima Brankovića"

AbstractDownload articleDownload article

Middle Ages, representation of women, devil’s temptation, saints’ lives, The Life of Bishop Maxim Branković

Frane Petrića rasprava o sredstvima koja telo sprečavaju da ne prouzrokuje raskid s dušom

AbstractDownload articleDownload article

Frane Petrić, Happy Town, body

Barokni makabrizam

AbstractDownload articleDownload article

baroque, macabre, dead body, scull, bones, blood

Ciało w kulcie pamiętane. Serbskie (siedemnastowieczne) projekcje literackie

AbstractDownload articleDownload article

body, cult, tradition, holiness, cultural system, literary projections, sign, memory, identity, seventeenth century, the Turkish occupation

Божанска Уметност Телесног

AbstractDownload articleDownload article

cultural reading of the body, Eros, Pornos, de Sade, folklore erotic tradition, postmodernism

Telo kao globalizovano odelo: konstrukt telesnosti i tekstualnosti u romanu

AbstractDownload articleDownload article

Serbian women’s writing, novel, postmodern, globalization, body

Tranzicija i figuralno/tekstualno telo u vizuelnoj umetnosti i poeziji: Tanja Ostojić i Ažinova škola poezije i teorije

AbstractDownload articleDownload article

experimental poetry, globalism, performance art, text, body, transition

Fantastička preobraženja tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora (Viničuk, Jastrun, Aćin, Goralik i Kuznjecov)

AbstractDownload articleDownload article

erotic literature, fantastic Slavic literature, sex, metaphor, desire, fantastic body, animal body, human body, transformations, demonic desire

Tegobe tijela, povlastice žanra: glumičina trema u Krležinoj noveli "Pod maskom"

AbstractDownload articleDownload article

actress, stage fright, Miroslav Krleža

Ciało cierpiące i upokorzone. Doświadczenie cielesności i projekt kobiecości niemęskocentrycznej w prozie i eseistyce Slavenki Drakulić, Dubravki Ugrešić i Vedrany Rudan

AbstractDownload articleDownload article

experience of bodiliness, non-male-centric femininity, new Croatian prose, Slavenka Drakulić, Dubravka Ugrešić, Vedrana Rudan

„Drżąca skóra” — ciało jako medium percepcji świata w prozie Slavenki Drakulić

AbstractDownload articleDownload article

‘Trembling skin’, women’s body, human intimacy, the ‘somatic’ prose

Cielesność a psychiczno-duchowy wymiar macierzyństwa. Dramaty Lady Kaštelan i Ivany Sajko

AbstractDownload articleDownload article

motherhood, maternity literature, corporeality, woman’s identity, contemporary Croatian drama

Współcielesność podmiotu lirycznego i świata we współczesnej poezji chorwackiej

AbstractDownload articleDownload article

body, world/space, human being, mutual corporeality, poetry

Телесните жестове и техният контекст в съвременната българска лирика

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Bulgarian poetry, corporeality, transformation of the literary paradigm

Идеал женской красоты в Оде красавице Федора Дмитриева-Мамонова

AbstractDownload articleDownload article

F.I. Dmitriev-Mamonov, ideal of female beauty, ode, addressee, physiognomical theory

Echa fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: physiognomy, Lavater, face, Russian literature, sentimentalism

Пластическая выразительность героев Федора Достоевского (по романам Преступление и наказание и Идиот)

AbstractDownload articleDownload article

Dostoevsky, theatrality, corporeality, Crime and Punishment, The Idiot

Виткевич и Достоевский: вариации на тему телесности в романе Ненасытность

AbstractDownload articleDownload article

Dostoevsky, Witkacy, comparatistics, body, Eros & Thanatos

Kanon kobiecości w rozumieniu Antona Czechowa

AbstractDownload articleDownload article

Chekhov, woman’s portrait, woman’s beauty, female body, artistic code

Kobiece ciało przez pryzmat twórczości Aleksandra Kuprina

AbstractDownload articleDownload article

woman’s body, sexuality, motherhood, misogyny, emancipation

Тело дионисийское в творчестве русских символистов

AbstractDownload articleDownload article

body, Dionysianism, dance, elements, relations

Apetyt na ciało. O archetypie kanibalizmu seksualnego w symbolizmie rosyjskim

AbstractDownload articleDownload article

body, Eros, archetype of sexual cannibalism

Wizerunek i symboliczny wymiar cielesności kobiecej w poezji Walerija Briusowa. Ciało kobiety mitycznej

AbstractDownload articleDownload article

Bryusov, symbol, Aphrodite, ekphrasis, passion

Визуальная поэтика женского тела у Александра Блока и сред- невековый канон красоты

AbstractDownload articleDownload article

visionarism, visual poetics, symbolization of body, medieval cannon, and spirituality of the body

Ezoteryczna koncepcja ciała i ewolucji człowieka. Dieta wegetariańska jako droga wtajemniczenia w Rosji Srebrnego Wieku

AbstractDownload articleDownload article

Silver Age, esotericism, initiation, body, vegetarianism

Черная роза — красная роза. Розенкрейцеровская инициация в драме Александра Блока

AbstractDownload articleDownload article

rose, cross, Blok, initiation, Bertrand

Krew — duch — ciało (na podstawie trylogii Wiery Kryżanowskiej "Z królestwa mroku")

AbstractDownload articleDownload article

blood, spirit, body, vampire, occultism

Тело и его функции в ранней прозе Бориса Пастернака

AbstractDownload articleDownload article

body, gender, pubescence, prostitution, dignity

Miłość erotyczna w kilku rosyjskojęzycznych utworach Vladimira Nabokova. Nabokov i Władimir Sołowjow

AbstractDownload articleDownload article

Nabokov, Solovyov, love, sex, hereafter

Chodzące ciało

AbstractDownload articleDownload article

spiritual vs. mental corporality, split personality, the debasement of body, body as a transmitter of emotions, physical means of artistic expression

Тело в творческом восприятии двух классиков жанра авторской песни — Александра Галича и Владимира Высоцкого

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Galich, Vladimir Vysotsky, an author’s song, the flesh, death, illness, cannibalism

Тело, телесность и авторский стиль Валерии Нарбиковой

AbstractDownload articleDownload article

Narbikova, contemporary literature, style, abjection, sexuality

Тело в постмодернистском дискурсе (на примере творчества Виктора Ерофеева)

AbstractDownload articleDownload article

post-modernism, physiology, post-Russian reality, culture

Женскость и материнство в романе Казус Кукоцкого Людмилы Улицкой

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian literature, women’s prose, L. Ulitskaya, womanhood, mother hood

Тело и душа как объекты инициации (по роману Олега Постнова

AbstractDownload articleDownload article

Postnov, fear, initiation, soul, flesh

Нарциссизм как патология души (по произведениям современной русской литературы)

AbstractDownload articleDownload article

myth, narcissistic type, mirror conscience, reflection, narcissistic discourses

"Пацанские рассказы" Захара Прилепина. Новый автор, новый герой

AbstractDownload articleDownload article

modern prose, hero, author, story, happiness

Cielesność miasta w powieści Jurgisa Kunčinasa

AbstractDownload articleDownload article

Vilnius, Užupis, city-hero, personification, bohemianism

Ciało jako pretekst do rozważań ogólniejszych w poezji Wisławy Szymborskiej

AbstractDownload articleDownload article

motif of the body, poetry of Wisława Szymborska, alienation of women in their own body, otherness of a human being in the world of living beings, body as an innocent object of oppression

Обнаженное мужское тело в пластическом дискурсе Кузьмы Петрова-Водкина

AbstractDownload articleDownload article

Petrov-Vodkin, drawing, painting, figures of naked boys, male body structure, plastic gesture, pose, dynamics of the body, the motif of bathing, boys’ games and plays

Piotra Czajkowskiego kobiety (nie)dotykanie. Przypadek Tatiany

AbstractDownload articleDownload article

literature and opera, romantic topos, homosexuality, correspondence, (un)touchable woman

Поетика тіла в українських народних піснях

AbstractDownload articleDownload article

folklore, semiotics space, erotic song, symbol, metaphor, allegory

"Kariji oczi, czorniji browy..." Folklor a stereotypowy portret Ukraińca

AbstractDownload articleDownload article

national identity, stereotype, folklore, fixed epithet, cultural symbol

Mорфологія сексу в дзеркалі української барокової літератури (пролегомени)

Download articleDownload article

Одяг як комунікат і компонент літературної імагології (на матеріалі вибраних творів давньоукраїнської літератури)

AbstractDownload articleDownload article

clothes, message, literature imagology, baroque

Wiecznotrwały pożytek ze śmiertelnego ciała w refleksji prawosławnych kaznodziejów w Rzeczypospolitej XVII wieku

AbstractDownload articleDownload article

body, soul, sermon, man, angel

Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyćkiego

AbstractDownload articleDownload article

Anatol Svydnytsky, Ukrainian culture, Polish colonialism, body transformation, anti-colonialism

Ciało nie jest ważne? Modernistyczne eksperymenty ze sferą soma w dramacie Ołeksandra Ołesia

AbstractDownload articleDownload article

Oleksandr Oles, body, Ukrainian drama, modernism, symbolism

Драматургія жестів у п’єсах Володимира Винниченка

AbstractDownload articleDownload article

gestural “silvetka, ” genre and stylistic codes, game/play, discourse, parody

Biomechanika ciała i rozumny arlekin. Cielesność „nowego” aktora w świetle teorii Wsiewołoda Meyerholda i Łesia Kurbasa

AbstractDownload articleDownload article

Great Theatre Reform, biomechanics, conscious arlequin, Kurbas, Meyerhold

Любов і сексуальність у художній прозі «романтиків вітаїзму»

AbstractDownload articleDownload article

artistry, vitaism’s romantics, aesthetics, modernism, creation

Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси до гріховності (на матеріалі оповідання Юліана Шпола

AbstractDownload articleDownload article

body, religion, sin, adultery, immorality

Пожадання і ґвалт у романістиці шістдесятників

AbstractDownload articleDownload article

violence, treason to the canon, commercialization of the literature

Концепція тіла у фантастичній прозі Олеся Бердника

AbstractDownload articleDownload article

science fiction, neoromanticism, socialist realism, machine, body

Тілесність у постколоніальному дискурсі української літератури (на матеріалі поезії «Бу-Ба-Бу»)

AbstractDownload articleDownload article

poetry, “Bu-Ba-Bu”, man and woman body, carnivalization, irony, masking

Тіла текстів і тексти тіл у постмодерністській російській та українській літературі

AbstractDownload articleDownload article

text body, dysmorphomania, postmodernist literature, “schizophrenic” art, conceptual art

Ґендерний дискурс в сучасній українській літературі

AbstractDownload articleDownload article

gender, feminism, body, women’s writing, literary discourse, contemporary Ukrainian literature

Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, a human body, archetypal and mythological motifs, aspects of birth and death

"Płynna cielesność". Ciało męskiego podmiotu w prozie Jurija Izdryka

AbstractDownload articleDownload article

body, liquidity, postmodernity, Zygmunt Bauman, Yuri Izdryk

Aspekty cielesności w prozie Lubka Deresza

AbstractDownload articleDownload article

Lubko Deresh, corporeality, human body, sex, woman, eroticism, sexuality

Модифікації концептів тіла в історії лірики

AbstractDownload articleDownload article

body, soul, lyrical poetry, libido, sublimation

Фабульно-сюжетні особливості еротичної лірики

AbstractDownload articleDownload article

erotic poetry, lyrical character, fabula, plot, body, flesh, libido, chronotope

Czeskie ciało Boga

AbstractDownload articleDownload article

body, sin, Eucharis, Church, Purgatory, Calixtins, Taborits

Modlitwa ciała — o zmysłowej postaci świętości w "Lutni czeskiej" Adama Michny z Otradovic

AbstractDownload articleDownload article

baroque, religious poetry, mysticism, the senses

Kiedy kobieta „wychodzi z formy”. Literackie ujęcia fizjologii ciąży na przykładzie "Kaśki Kariatydy" Gabrieli Zapolskiej i "Vzpoury" Boženy Vikovej-Kunětickiej

AbstractDownload articleDownload article

maternity, pregnancy, childbirth, extra-marital maternity, sexual education

Disciplína ducha a těla v průběhu vzdělávání mladé české elity na přelomu 19. a 20. století

AbstractDownload articleDownload article

discipline, masculinity, memoirs, education, nationalism

Dojrzała/niedojrzała — kobieta w powieści "Tělo" Fráni Šrámka

AbstractDownload articleDownload article

Bildungsroman, woman’s identity, body, Czech Literature, Fráňa Šrámek

„Odešly duše a zbyla těla“. Somatický rozměr lidské existence v próze Miloše Holase ve světle koncepce filozofické antropologie Maxe Schelera

AbstractDownload articleDownload article

Czech literature, naturalism, Miloš Holas, Max Scheler, body, philosophical anthropology

Poláčkowskie ciało — karykatura i empatia

AbstractDownload articleDownload article

caricature, empathy, stereotype, communication

Stereotyp těla v polských a českých židovských anekdotách

AbstractDownload articleDownload article

Czech and Polish prewar Jewish anecdotes, picture of Jew, Eastern European Jewry and Western European Jewry, so-called Polish Jew, heterostereotypical autostereotype

Ciało i cielesność w sztuce animacji Jana Švankmajera

AbstractDownload articleDownload article

Jan Švankmajer, animation, stop motion, surrealism, imagination

Ciało jako przedmiot zemsty w twórczości Jana Křesadly

AbstractDownload articleDownload article

Jan Křesadlo, contemporary Czech literature, Czech literature in exile, Czech postmodern literature

Telo ako inšpiračný zdroj poézie Mily Haugovej

AbstractDownload articleDownload article

body, intellectual lyric, emancipation, female physicality, postmodern poetic

Smrť v literatúre pre deti a mládež

AbstractDownload articleDownload article

death, religion, philosophy, death education

Komplikace s hledáním těla. Nad poezií Petra Hrušky a jejím kritickým přijetím

AbstractDownload articleDownload article

body, criticism, generation, poetry, reception

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout