Slavica Wratislaviensia, 160, 2015, ss.144

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Religious aspects of Kheraskov’s poetry

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Chieraskow, masoni, religia, Херасков, масонство, религия

Stereotypy kulturowe i narodowe w "Wojnie i pokoju" Lwa Tołstoja

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Лев Толстой, Война и мир, национальные мифологемы, национальные стереотипы, L. Tolstoy, War and Peace, national stereotypes, national myths

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

Категория памяти в Жизни Арсеньева Ивана Бунина

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bunin, autobiografia, pamięć, autobiography, memory

Концептуализация в абсурдистском художественном тексте (концепт ВРЕМЯ в творчестве Александра Введенского)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

абсурд, абсурдиський художній текст, «ієрогліфічна» мова, концепт, концептуалізація, absurd, absurdist literary text, “hieroglyphic language”, concept, conceptualization

Дневник Ирины Кнорринг как женская исповедь

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

pamiętnik, tekst w tekście, proza, poezja, harmonia, spowiedź, realność pierwszego i drugiego rzędu, diary, text within a text, prose, poetry, harmony, confession, first and second order reality

Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bóg, poezja, kultura, ojczyzna, pojednanie, God, poetry, culture, homeland, reconciliation

Bohuslav Reynek — samotář z Petrkova

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bohuslav Reynek, Petrkov, poezja chrześcijańska, Susanne Renaud, pisarz zapomniany, Bohuslav Reynek, Petrkov, Christian poetry, Susanne Renaud, forgotten writer

Ut photographema poesis. O literackich fotografiach wojennego Sarajewa w poezji bośniackiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku

AbstractPobierz artykuł

intersemiotika, poezija ratnog Sarajeva, fotografija, reportaža, fototekstualnost, intersemiotic, poetry of war, Sarajevo, photography, reportage, phototextualities

Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

vanjska posvojnost, posjedovano, dativ, poljski jezik, hrvatski jezik, external possession, possessum, dative, Polish language, Croatian language

Семантика зооморфизмов в составе русских, украинских и польских паремий (гендерный аспект)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

зіставна семантика, лінгвокультурологія, паремія, зооморфізм, гендерна лінгвістика, comparative semantics, cultural linguistics, paroemia, zoomorphism, gender linguistics

Recenzje

Recenzja: Libor Martinek, Fryderyk Chopin v české literatuře, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2013

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Богдан Сокіл, Книга для читання з української мови: для студентів іноземців. Книга 2, „Мандрівець”, Тернопіль 2012

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012

Pobierz artykułPobierz artykuł

Henryk Markiewicz (1922–2013). Stručný profil významného polského literárního vědce (Libor Martinek)

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy