Slavica Wratislaviensia, 156, 2012

Artykuły

W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Spain, bullfighting, Ernest Hemingway, Leiris, Lorca, Serbian literature

Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sophia Parnok, poetry, history of Russian literature, Silver Age, symbolism, music, element, theme, visualization

Ulisses Jamesa Joyce’a i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

postcolonialism, colonialism, myth, modernism, postmodernism

Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Andrzej Szeptycki, Wrocław, University of Wrocław, Faculty of Law, metropolitan, Greek Catholic Church

Языковая картина воды вo фразеологии и паремиологии русского и польского языков

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

phraseology, paremiology, linguistic image of the world, axiology

Особенности интерпретации заимствованных неологизмов со значением лица в условиях двуязычия

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

neologism, borrowing, interpretation, cultural and language interaction

Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic picture of the word, phraseology, paremiology, lexeme „land”

Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim oraz serbskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

language norm, phraseological unit, variance

Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian language, computer terminology, derivation

Языковые средства выражения, характерные для «женских» и «мужских» русских коммерческих реклам

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic means of expresion, Russian advertisements, linguistic picture of the world

Typy wypowiedzi intonacyjnych w języku litewskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

intonation system, intonation contours, intonation center, syntagmatic segmentation, pause, functional possibilities, representational, expressive (emotional), appelative, affect making, stylistic functions

Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

directive speech acts, indirect speech acts

Rossica w tekstach Ryszarda Marka Grońskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

rossicum, interlingual contacts, dialogue

Выражение дружелюбного отношения как разновидности положительной эмоциональной оценки

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, pragmatics, emotional evaluation, the Russian language, an expression of friendliness, lexicography

Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

psycholingwistyka, język rosyjski, ocena emocjonalna, wpływ, środki językowe, eksperyment

Recenzje

Recenzja: Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Wydawnic two KUL, Lublin 2010, ss. 374

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Beata Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 251

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 253

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Jiří Rejzek, Lidová etymologie v češtině, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, ss. 138

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Alena M. Černá, Staročeské názvy chorob, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, ss. 202

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 278

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy