Slavica Wratislaviensia, 155, 2012

O sobie samej — z zakłopotaniem — słów kilka

Download articleDownload article

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej

Download articleDownload article

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

AbstractDownload articleDownload article

dream, falling asleep, leaving, motif, literature, ideology, Serbian hagiography, text, life, death, miracles

Једна хрватска Visio Philiberti XVIII столећа: Tuxba dushe i tila osudjena, kojase kako niki govore, u snu svetom Bernardu prikaza Јосипа Стојановића

AbstractDownload articleDownload article

Josip Stojanović, Visio Philiberti, body-and-soul debate

Italija kao san i mòra: jedan primer iz srpske književnosti

AbstractDownload articleDownload article

Kosta Trifković, Italy, biography, travel, romantic literature, history, Trieste, Venice

Bułgarski sen o XIX-wiecznym odrodzeniu narodowym

AbstractDownload articleDownload article

Bulgarian national revival, socio-political journalism, Bulgarian literature

Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona

AbstractDownload articleDownload article

experience, melancholy, dream, loss, awakening, self-knowledge, duality, despair, memory, appearance

Pomiędzy jawą a snem. Motyw piękna i przemocy w Krystalicznej sieci Mirko Kovača

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Croatian literature, dream, the theme of beauty and violence, Belgrade of the 1960s

„Międzyświaty”, zaułki i przestworza. Oniryczna proza Damira Miloša — Nabukodonozor i Otok snova

AbstractDownload articleDownload article

sleep, dream, death, myth, Damir Miloš, Nabuchodonozor, The Island of Dreams

Sémantika snů v druhé sbírce Odisej (Odysseus) slovinského básníka Gregora Strnišy

AbstractDownload article

Slovene literature, the poetry of Gregor Strniša, dreams in literature, lyrical subject, postsymbolism

Сон в українській бароковій літературі

AbstractDownload articleDownload article

Hell in Baroque, the motif of the dream, laziness, righteousness, sin

Kiedy serce śpi. Semantyka snu w twórczości Hryhorija Skoworody

AbstractDownload articleDownload article

sleep, heart, desire, wandering, freedom

Поэтика и функции сновидений в сюжетосложении русской высокой комедии (Недоросль, Горе от ума, Ревизор)

AbstractDownload articleDownload article

motif of sleep and dreams, Russian high comedy, Fonvizin, Griboedov, Gogol

Онирическое пространство русского романтизма

AbstractDownload articleDownload article

Russian Romanticism, poetic works, organisation of oneiric space, world of fantasy

Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa

AbstractDownload articleDownload article

Anton Chekhov, dream, oneiric motifs, psycho-physical state of human

Motywy oniryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

AbstractDownload articleDownload article

dream, hallucinations, reality, illness, nigh

Symbol — jaźń — marzenie senne. Próba psychoanalitycznej interpretacji sztuki Michaiła Wrubla

AbstractDownload articleDownload article

Mikhail Vrubel, painting, Demon, psychology, dream

Zmory codzienności Aleksandra Błoka. Traumatyczne spotkania poetyckiej nadwrażliwości z rzeczywistością społeczną w Dziennikach z lat 1911–1913

AbstractDownload articleDownload article

psychical hypersensitivity, creativity, egocentrism, psychopathological reaction, distortion of reality

Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku (opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej)

AbstractDownload articleDownload article

modernism, Russian women’s prose, oneiric motifs

Эмигрантские сны наяву: Сергей Горный

AbstractDownload articleDownload article

(day-)dream, past, present, memoir, memory, vision, reconstruction

„Błękitny sen o rewolucji”. Poetyka oniryczna w prozie Mykoły Chwylowego

AbstractDownload articleDownload article

dream, hallucination, a knight-errant, utopia, oneiric poetics

Między jawą a snem. Zasypianie i sen w twórczości Daniiła Charmsa

AbstractDownload articleDownload article

Daniil Kharms, Russian avant-garde, dream

Pamięć, kreacja, sen. Lwów oniryczny w literaturze emigracji ukraińskiej z kręgu ugrupowania „Dwunastka”

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature in exile, oneirism, memory, transformation

Между явью и сонным кошмаром: рассказ Бруно Ясенского Нос

AbstractDownload articleDownload article

Bruno Jasienski, grotesque ambivalence, dream motif, Nazism

Noc, sen i bezsenność w powieści Borysa Pasternaka Doktor Żywago

AbstractDownload articleDownload article

Pasternak, sleep, ordinary physiological state, psychological functions, insomnia, abnormal phenomenon

Sen w prozie Walentina Rasputina

AbstractDownload articleDownload article

Valentin Rasputin, dreams, oneiric elements, motif of dream

Na brzegach snu: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian prose, sleep, reality, unreality, movement

Мифологизм в романе Дмитрия Липскерова Последний сон разума

AbstractDownload articleDownload article

Lipskerov, mythologism, dream, psychoanalysis, metamorphosis, reincarnation

Сон и явь в романе Олега Постнова Страх

AbstractDownload articleDownload article

Oleg Postnov, fear, dream, reality

Sen w rosyjskiej literaturze popularnej (Ukradziony sen Aleksandry Marininy i Miłość zimniejsza od śmierci Anny Małyszewej)

AbstractDownload articleDownload article

Alexandra Marinina, Anna Malysheva, detective novels, ofdream, Russian literature

Мотиви сонних марень у вибраних прозових творах Юрія Андруховича та Оксани Забужко

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, motifs of dreams, abaissement du niveau mental, inner conflict

„Приспаний народ”. Українська національна рефлексія в ХІХ–ХХ ст.

AbstractDownload articleDownload article

sleep, national renaissance, national identity, Herderism, figures of speech

„Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince vkontextu středověké snové nauky

AbstractDownload article

dreams, Middle Ages, Bohemia, Oneirocriticon of Achmet, Laurentius de Březová

Sny o Májovém snu minsterberského knížete a kladského hraběte Jindřicha mladšího z Poděbrad

AbstractDownload article

ater Minnesang, courtly lyrics, locus amoenus, motif of dreams, Czech medieval lyric

Visio a její využití vnábožensky vzdělávací literatuře

AbstractDownload article

literature of the Baroque epoch, visio, religious educational literature, biblical apocrypha, exemplum, Valentin Bernard Jestřábský

Czeskie sny Vladimíra Macury

AbstractDownload article

myth, dream, Czech National Revival, Vladimír Macura

Ponowoczesny oniryzm, czyli Kratochvilowskie „życie snem”

AbstractDownload article

dream, oneirism, literary representation, Czech postmodern literature, possible worlds

Sen jako strategia narracyjna (poetyka powieściowa Milana Kundery)

AbstractDownload article

narratology, Milan Kundera, thematology, motif of a dream

Pomiędzy rzeczywistością a snem. Powieść Temná láska jako próba zapisu kobiecego losu w konwencji snu

AbstractDownload article

czech literature, Alexandra Berková, dream, woman’s life, freedom and identity

Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty

AbstractDownload article

Jan Balabán, death, dream, religion, psychoanalysis, biblical symbolism

Bdělý sen zhlediska textové strategie Nervalovy Aurelie

AbstractDownload article

narratology, wakeful dream (day vision), fiction, reality, discourse

Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego

AbstractDownload article

Wiesław Myśliwski, non-verbal communication, peasant courrent in Polish literature, social rituals, popular peasant Polish culture

Marzenie senne jako proces psychiczny na przykładzie wiersza Sen Wisławy Szymborskiej

AbstractDownload article

Wisława Szymborska, motif of a dream, psychical process, dream as a mental process

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout