Slavica Wratislaviensia

167, 2018

2018

Liczba stron: 640

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале...
(Roman Krasilnikov)

Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки и трансформация мотива
(Nina Osipova)

Русские загадки о смерти, покойнике, погребении в межкультурном контексте
(Irina Raikova)

Więcej >

166, 2018

2018

Liczba stron: 200

Strony tytułowe i spis treści
( )

Obcy w kuchni. Jedzenie jako sposób realizacji opozycji „swoje–obce” i „ary...
(Matylda Chrząszcz)

Nie tylko knedliki. Czeska kuchnia jako przedmiot literackiej reprezentacji
(Anna Gawarecka)

W  krainie pałeczek — reprezentacje kuchni chińskiej w  podróżopisarstwie p...
(Tomasz Ewertowski)

Więcej >

165, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности
(Николай Алефиренко)

O chlebie powszednim. Nazwy chleba i wyrobów piekarniczych w języku polskim...
(Natalia Ananiewa)

Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно...
(Oleh Beley)

Więcej >

164, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encykl...
(Magdalena Ślawska)

Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціо- культурний, естетичний зр...
(Людмила Тарнашинська)

Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na pr...
(Kamila Woźniak)

Więcej >

163, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Młodości pamięci męski esej żałobny w tonacji b-moll
(Tadeusz Klimowicz)

Фольклорный образ старости как культурный код
(Jelena Olesina)

„Жили-были старик со старухой…”: архетипическая основа и семантическая тран...
(Nina Osipova)

Więcej >

162, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
(Autor nieznany)

Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polsk...
(Milica Jakóbiec-Semkowowa)

Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory ...
(Magdalena Ślawska)

Bułgarzy „dotykają” historii — rola przeszłości historycznej w bułgarskim o...
(Wojciech Jóźwiak)

Więcej >

161, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Зрение как литературно-культурный код в жанре путешествия русского сентимен...
(Tatiana Ałpatowa)

История и чувства в «женском письме» (Cвоеручные записки Наталии Борисовны ...
(Olga Kałasznikowa)

Trzy pokolenia petersburskich szaleńców: bohaterowie A. Puszkina, P. Czajko...
(Jakub Walczak)

Więcej >

160, 2015

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Religious aspects of Kheraskov’s poetry
(Adam Drozdek)

Stereotypy kulturowe i narodowe w "Wojnie i pokoju" Lwa Tołstoja
(Marina Romanienkova)

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podst...
(Sylwia Kamińska-Maciąg)

Więcej >

159, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Redakcja )

Słowo o  Jubilacie
(Iwona Łuczków)

Mój przyjaciel — Jubilat
(Zuzanna Topolińska)

Więcej >

158, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Curriculum vitae
(Krystyna Galon-Kurkowa)

Pani Profesor
(Tadeusz Klimowicz)

Bibliografia prac Profesor Krystyny Galon-Kurkowej
(Izabella Malej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak)

Więcej >

157, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Большая деревня или город особого рода? Русская урбанистика как пример диал...
(Wasilij Szczukin)

О философской лирике Гавилы Державинa
(Walerij Mildon)

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой
(Olga Demidowa)

Więcej >

156, 2012

2012

W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej
(Małgorzata Filipek)

Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган
(Galina Sikora)

Ulisses Jamesa Joyce’a i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitol...
(Mateusz Świetlicki)

Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego
(Sylwia Wójtowicz)

Więcej >

155, 2012

2012

O sobie samej — z zakłopotaniem — słów kilka
(Milica Jakóbiec-Semkowowa)

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej
(Redakcja )

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z ser...
(Izabela Lis-Wielgosz)

Једна хрватска Visio Philiberti XVIII столећа: Tuxba dushe i tila osudjena,...
(Persida Lazarević di Đakomo)

Więcej >

154, 2011

2011

Литературная классика и белорусский контекст: аспекты взаи- модействий
(Галина Е. Адамoвич)

Декадентські мотиви в українському романі fin de siècle: Агатангел Кримськи...
(Maria Rewakowicz)

Специфика и особенности русских эротических загадок
(Larysa Moszczyńska)

Obecny Nieobecny. Polska recepcja dramatów Dušana Kovačevicia
(Dagmara Szałęga)

Więcej >

153, 2011

2011

Jubilatowi do sztambucha
(Józef Smaga)

Czy Rosjanin mógłby napisać "Lolitę"?
(Tadeusz Klimowicz)

Bibliografia prac Profesora Tadeusza Klimowicza
(Autor nieznany)

Funkcjonalne przemiany ciała we współczesnym chorwackim pisarstwie kobiecym
(Andrea Zlatar Violić)

Więcej >

152, 2010

2010

Profesor Marian Jakóbiec (8 IX 1910 – 27 IV 1998). W setną rocznicę urodzin
(Telesfor Poźniak)

Od alegorii do eschatologii w utworze Jana Karafi ata Broučci: Pro male i ...
(Katarzyna Chrobak)

„La donna e mobile”. „Dziwne” bohaterki w
(Tatiana Studentowa)

Український і польський сюрреалізм: національна специфіка у наднаціонально...
(Ганна Давидова-Біла)

Więcej >

150, 2009

2009

Słowo wstępne
(Michał Sarnowski, Włodzimierz Wysoczański)

Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala
(Włodzimierz Wysoczański)

Mój komentarz do bibliografii
(Antoni Furdal)

Фразеологическая компетенция в лингвокульту- рологическом аспекте. Чешский...
(Dana Baláková, Viera Kováčová)

Więcej >

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy