Slavica Wratislaviensia

171, 2020

2020

Pages: 152

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Диалектное слово: новые направления в его исследовании
(Tatiana Vendina)

Fascination as a communication category on the Internet (with reference to ...
(Aleksander Kiklewicz)

W poszukiwaniu teorii konotacji z perspektywy tłumacza
(Tadeusz Szczerbowski)

More >

170, 2019

2019

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

„Мы, русские, вообще не умеем писать романов…”: к вопросу о национальной сп...
(Irina Belyaeva)

Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa
(Izabella Malej)

Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt
(Magdalena Ślawska)

More >

169, 2019

2019

Pages: 200

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne od Redakcji
(Ewa Komisaruk)

Works of Klementyna Hoffmanowa in Russian translations
(Olga Guseva)

“The Empire at the end of the decadent days…” (Nicky, Alix, Grigori, and ot...
(Tadeusz Klimowicz)

More >

168, 2019

2019

Pages: 644

Strony redakcyjne i spis treści
( )

„Czyściec” kontra „podniebne cła” w literaturze polemicznej czasów unii w B...
(Alicja Z. Nowak)

Śmierć grzesznika w prawosławnej literaturze polemicznej epoki unii brzeski...
(Tomasz Hodana)

Образ смерті в украї нських кумулятивних казках
(Olga Trebyk)

More >

167, 2018

2018

Pages: 640

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале...
(Roman Krasilnikov)

Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки и трансформация мотива
(Nina Osipova)

Русские загадки о смерти, покойнике, погребении в межкультурном контексте
(Irina Raikova)

More >

166, 2018

2018

Pages: 200

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Obcy w kuchni. Jedzenie jako sposób realizacji opozycji „swoje–obce” i „ary...
(Matylda Chrząszcz)

Nie tylko knedliki. Czeska kuchnia jako przedmiot literackiej reprezentacji
(Anna Gawarecka)

W krainie pałeczek — reprezentacje kuchni chińskiej w podróżopisarstwie p...
(Tomasz Ewertowski)

More >

165, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности
(Николай Алефиренко)

O chlebie powszednim. Nazwy chleba i wyrobów piekarniczych w języku polskim...
(Natalia Ananiewa)

Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно...
(Oleh Beley)

More >

164, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encykl...
(Magdalena Ślawska)

Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціо- культурний, естетичний зр...
(Людмила Тарнашинська)

Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na pr...
(Kamila Woźniak)

More >

163, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Młodości pamięci męski esej żałobny w tonacji b-moll
(Tadeusz Klimowicz)

Фольклорный образ старости как культурный код
(Jelena Olesina)

„Жили-были старик со старухой…”: архетипическая основа и семантическая тран...
(Nina Osipova)

More >

162, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polsk...
(Milica Jakóbiec-Semkowowa)

Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory ...
(Magdalena Ślawska)

Bułgarzy „dotykają” historii — rola przeszłości historycznej w bułgarskim o...
(Wojciech Jóźwiak)

More >

161, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Зрение как литературно-культурный код в жанре путешествия русского сентимен...
(Tatiana Ałpatowa)

История и чувства в «женском письме» (Cвоеручные записки Наталии Борисовны ...
(Olga Kałasznikowa)

Trzy pokolenia petersburskich szaleńców: bohaterowie A. Puszkina, P. Czajko...
(Jakub Walczak)

More >

160, 2015

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Religious aspects of Kheraskov’s poetry
(Adam Drozdek)

Stereotypy kulturowe i narodowe w "Wojnie i pokoju" Lwa Tołstoja
(Marina Romanienkova)

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podst...
(Sylwia Kamińska-Maciąg)

More >

159, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Editors )

Słowo o  Jubilacie
(Iwona Łuczków)

Mój przyjaciel — Jubilat
(Zuzanna Topolińska)

More >

158, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Curriculum vitae
(Krystyna Galon-Kurkowa)

Pani Profesor
(Tadeusz Klimowicz)

Bibliografia prac Profesor Krystyny Galon-Kurkowej
(Izabella Malej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak)

More >

157, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Большая деревня или город особого рода? Русская урбанистика как пример диал...
(Wasilij Szczukin)

О философской лирике Гавилы Державинa
(Walerij Mildon)

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой
(Olga Demidowa)

More >

156, 2012

2012

W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej
(Małgorzata Filipek)

Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган
(Galina Sikora)

Ulisses Jamesa Joyce’a i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitol...
(Mateusz Świetlicki)

Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego
(Sylwia Wójtowicz)

More >

155, 2012

2012

O sobie samej — z zakłopotaniem — słów kilka
(Milica Jakóbiec-Semkowowa)

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej
(Editors )

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z ser...
(Izabela Lis-Wielgosz)

Једна хрватска Visio Philiberti XVIII столећа: Tuxba dushe i tila osudjena,...
(Persida Lazarević di Đakomo)

More >

154, 2011

2011

Литературная классика и белорусский контекст: аспекты взаи- модействий
(Галина Е. Адамович)

Декадентські мотиви в українському романі fin de siècle: Агатангел Кримськи...
(Maria Rewakowicz)

Специфика и особенности русских эротических загадок
(Larysa Moszczyńska)

Obecny Nieobecny. Polska recepcja dramatów Dušana Kovačevicia
(Dagmara Szałęga)

More >

153, 2011

2011

Jubilatowi do sztambucha
(Józef Smaga)

Czy Rosjanin mógłby napisać "Lolitę"?
(Tadeusz Klimowicz)

Bibliografia prac Profesora Tadeusza Klimowicza
(Unknown author)

Funkcjonalne przemiany ciała we współczesnym chorwackim pisarstwie kobiecym
(Andrea Zlatar Violić)

More >

152, 2010

2010

Profesor Marian Jakóbiec (8 IX 1910 – 27 IV 1998). W setną rocznicę urodzin
(Telesfor Poźniak)

Od alegorii do eschatologii w utworze Jana Karafi ata Broučci: Pro male i ...
(Katarzyna Chrobak)

„La donna e mobile”. „Dziwne” bohaterki w
(Tatiana Studentowa)

Український і польський сюрреалізм: національна специфіка у наднаціонально...
(Hanna Dawydowa-Biła)

More >

150, 2009

2009

Słowo wstępne
(Michał Sarnowski, Włodzimierz Wysoczański)

Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala
(Włodzimierz Wysoczański)

Mój komentarz do bibliografii
(Antoni Furdal)

Фразеологическая компетенция в лингвокульту- рологическом аспекте. Чешский...
(Dana Baláková, Viera Kováčová)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout